logo parafia chechly

swieta_anna_chechly parafia_chechly sw_anna_chechly sw_anna_relikwie

 

„Niech się ze mną co chce dzieje – w Tobie św. Anno mam nadzieję!”
Kazanie Ks. Biskupa Jerzego Ablewicza, z okazji wmurowania kamienia węgielnego pod świątynię Świętej Anny w parafii Chechły, 28.IX. 1980r.

*

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"

 

Zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Anny

w środę - 26 sierpnia o godz. 18.00

 

Artykuł z Katolickiego Tygodnika "Niedziela" opublikowany 9 sierpnia 2015 r.

Święta Anna w Ropczycach

Anna w języku hebrajskim oznacza łaskę. Bożą łaską są dla nas święci, którzy tak jak św. Anna, wypełniali w swoim życiu wolę Bożą. Bożą łaską są miejsca ich kultu. Święta Anna patronuje kilku parafiom diecezji rzeszowskiej. Jej wspaniałe wizerunki znajdziemy w Święcanach, Kołaczycach, Trzęsówce, Niewodnej, Bieczu i w Ropczycach. Ta ostatnia parafia, choć powstała w XX wieku, cieszy się płaskorzeźbą św. Anny z XVI wieku.

Cudowna płaskorzeźba

Parafia św. Anny w Ropczycach powstała w 1978 r. Sam kult św. Anny jest znacznie starszy. Drewniana płaskorzeźba, która aktualnie jest umieszczona w głównym ołtarzu kościoła parafialnego, pochodzi z XVI wieku. W przypadku wizerunku z Ropczyc mamy do czynienia z świętą Anną Samotrzecią. Tak dawniej mówiło się, gdy ktoś był w towarzystwie dwóch osób, czyli razem trzy osoby. Zatem mamy św. Annę, Jezusa i Maryję. Płaskorzeźba została przyniesiona przez mieszkańców Checheł (to obecnie dzielnica Ropczyc należąca w większości do parafii św. Anny) z odpustu w Kobylance w XVI wieku i umieszczona w kapliczce na wzgórzu w centrum wsi. W 1804 r. powstała nowa kaplica ufundowana przez Wojciecha Ochaba i Marię Ochab-Kurowską. W dniu wspomnienia św. Anny gromadziło się tam wiele osób, także z sąsiednich miejscowości. Na początku i w połowie XX wieku kaplicę rozbudowywano. Wkrótce powstał rektorat, a następnie parafia. Kiedy parafianie z pierwszym proboszczem – ks. Józefem Kasprzakiem wybudowali kościół, przeniesiono do nowego budynku św. Annę Samotrzecią.

Sanktuarium św. Anny

Wielką nadzieję na rozwój kultu św. Anny w Chechłach zostawił bp Jerzy Ablewicz. Parafianie często wracają do jego homilii wygłoszonej podczas wmurowania kamienia węgielnego 28 września 1980 r. (można ją przeczytać w całości na stronie www.parafiaropczycechechly.pl). Biskup Ablewicz wiele razy mówił wtedy o sanktuarium św. Anny w Chechłach. Jak traktować te słowa wypowiedziane przed 35 latami. W tym czasie zmieniła się administracja kościelna i państwowa. Chechły nie są już samodzielną miejscowością ale zostały włączone do Ropczyc. Należą obecnie do diecezji rzeszowskiej. Inni są też duszpasterze parafii. W 1994 r. zmarł ks. Józef Kasprzak, a w 2012 r. ks. Wojciecha Styczyńskiego zastąpił ks. Tomasz Kozicki. Czy w nowych okolicznościach nadal warto myśleć i mówić o sanktuarium św. Anny? To przede wszystkim Boża sprawa, bo jak mówił bp Ablewicz we wspomnianej homilii: „Sanktuaria to takie miejsca, w których Bóg Najświętszy – Sanctus, prowadzi ludzi w specjalny sposób do świętości”. To także sprawa św. Anny. Niewątpliwie wypraszając łaski u Boga tym, którzy będą się modlić przez jej wstawiennictwo, będzie przyciągać kolejne osoby i środowiska. To także sprawa gospodarzy miejsca, aby stworzyć odpowiednie warunki do słuchania Bożego słowa i modlitwy. A intencji jakie możemy przedstawiać Bogu przez wstawiennictwo św. Anny jest bardzo wiele. Niewątpliwie św. Anna, jako patronka osób starszych doskonale wpisuje się w struktury obecnego społeczeństwa, w którym coraz więcej jest ludzi w podeszłym wieku. Święta Anna patronuje także babciom, matkom, małżeństwom. Jest patronką szczęśliwego dzieciństwa, szczęśliwego porodu, wdów, gospodyń domowych. Chrześcijanie na przestrzeni wieków modlili się przez jej wstawiennictwo o deszcz, o poprawę pogody, o znalezienie rzeczy zgubionych.

Odpust parafialny

Modlitwa, także w wymienionych wyżej intencjach, płynęła intensywnie w parafii św. Anny w dniu odpustu. Jak co roku, 26 lipca, licznie zgromadzeni wierni z większą niż na co dzień miłością patrzyli na swoją Patronkę. W zasadzie już od piątku gromadzili się w kościele przeżywając czas swoistych rekolekcji pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. W piątek Mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię ks. infułat Stanisław Mac – emerytowany proboszcz parafii katedralnej w Rzeszowie. Zwrócił uwagę na św. Annę jako patronkę międzypokoleniowej zgody i współpracy. W tym dniu odbył się koncert ku czci św. Anny. Przy akompaniamencie organowym Mariusza Rysia z Tarnobrzega śpiewał tenor – Jacek Ścibor z Rzeszowa. Po Mszy św. wszyscy mieli okazję skosztować tradycyjnych potraw przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń z Osiedla Chechły w Ropczycach. W sobotę wierni zgromadzili się w kaplicy św. Anny na cmentarzu. Po Mszy św. w intencji zmarłych odbyła się procesja różańcowa. Główne uroczystości odbyły się w niedzielę. Sumie odpustowej przewodniczył dziekan dekanatu Ropczyce, proboszcz parafii św. Barbary – ks. Leopold Kordas. Zapewne wielu uczestników liturgii, przyglądając się płaskorzeźbie św. Anny Samotrzeciej, myślało o Bożej łasce. Łaska w życiu św. Anny, łaska w życiu Maryi, łaski, których sami doświadczamy. Tak naprawdę wszystko jest łaską.

ks. Tomasz Nowak

  

Ogłoszenia parafialneicon-48-info

Informacje i ogłoszenia na kolejny tydzień...

Intencje mszalneblog 48

Intencje ofiarowanych Mszy Świętych na poszczególne dni tygodnia...

Porządek nabożeństwclock 48

Niedziela 7.00, 9.00, 11.00. 
Dni powszednie 18.00
(w soboty o godz. 7.00)
*

sw anna 1Modlitwa do Św Anny matki Najświętszej Maryi Panny

Chwalebna i święta Anno, którą niebo uwielbia, którą święci szanują i którą czci ziemia,
bądź nam miłościwą,kiedy Cię czcimy i wzywamy tutaj na ziemi.

Święta Anno, nasza patronko, bądź zawsze ucieczką grzesznych, schronieniem występnych,
pocieszeniem strapionych i pomocą wiernie Ci służących.

Broń nas i przyczyniaj się za nami, teraz i w godzinę naszej śmierci.
Prosimy Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi dla Jezusa, naszego Pana i Jego Matki, Twojej córki,
abyśmy wspierani modlitwami i Twoimi zasługami, mogli dojść po tym życiu doczesnym do życia wiecznego.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

*

 

Informacja o numerze konta

Parafia Rzymsko Katolicka P.W. ŚWIĘTEJ ANNY, 39-100 Ropczyce, ul. Św. Anny 2

14 9171 0004 0018 6355 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Ropczycach 

Parafia Św. Anny w Ropczycach – Chechłach
ul. św. Anny 2, 39-100 Ropczyce, tel. (17) 221 80 39